• Diarienummer: 1843/96
  • Beslutsdatum: 1997-03-07
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Uppdragsutbildning: Redovisning av närvaro och resultat

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

1997-03-07

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Allmänna studentfrågor

Dokumenttyp

Riktlinje