• Diarienummer: 3253/97
  • Beslutsdatum: 1997-06-06
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Om tillträde till lokaler vid Uppsala universitet

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

1997-06-06

Ansvarig organisation

Byggnadsavdelningen

Kategoriserat som

Lokaler

Dokumenttyp

Riktlinje