• Diarienummer: 4001/98
  • Beslutsdatum: 1998-06-15
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Tobakslagen - rökfri arbetsmiljö

Innehåll:

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

1998-06-15

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Arbetsmiljö

Dokumenttyp

Riktlinje