• Diarienummer: UFV 1999/1182
  • Beslutsdatum: 1999-06-01
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Begränsning av rätten till förnyad praktik inom de farmaceutiska utbildningarna

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

1999-06-01

Ansvarig organisation

Kansliet för medicin och farmaci

Kategoriserat som

Betyg prov praktik

Dokumenttyp

Föreskrifter