• Diarienummer: UFV 2000/37
  • Beslutsdatum: 2000-01-02
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Husdjur på arbetsplatsen

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2000-01-02

Ansvarig organisation

Byggnadsavdelningen

Kategoriserat som

Lokaler

Nyckelord

Husdjur, förbud, undantag

Dokumenttyp

Riktlinje