• Diarienummer: UFV 2000/753
  • Beslutsdatum: 2000-05-09
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Policy för domännamnshantering vid Uppsala universitet

Innehåll:

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2000-05-09

Ansvarig organisation

IT-avdelningen

Kategoriserat som

Kommunikation och information, IT

Nyckelord

IT och data

Dokumenttyp

Riktlinje