• Diarienummer: 2000/1431
  • Beslutsdatum: 2000-09-13
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Delegationsordningar

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Examinator: Delegation till fakultetsnämnd att utse

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2000-09-13

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Delegationer, Utbildning på forskarnivå

Dokumenttyp

Delegationsordningar