• Diarienummer: UFV 2002/34
  • Beslutsdatum: 2002-01-15
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Intyg om studier till Uppsala studentnationer

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2002-01-15

Kategoriserat som

Allmänna studentfrågor

Dokumenttyp

Riktlinje