• Diarienummer: UFV 2002/299
  • Beslutsdatum: 2002-07-02
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Strålskydd: Organisation och ansvarsfördelning

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2002-07-02

Ansvarig organisation

Byggnadsavdelningen

Kategoriserat som

Säkerhet

Dokumenttyp

Riktlinje