• Diarienummer: UFV 2002/1614
  • Beslutsdatum: 2008-01-25
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Bisysslor: Föreskrifter och information om anställdas bisysslor

Innehåll:

Detta beslut innehåller dels lokala föreskrifter om bisysslor vid Uppsala universitet, dels en samlad information om den reglering som finns i lag, förordning och kollektivavtal.

Se dokument till höger.

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2008-01-25

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Bisysslor

Nyckelord

Bisysslor

Dokumenttyp

Riktlinje