• Diarienummer: UFV 2003/1368
  • Beslutsdatum: 2003-06-10
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för publicering och utlämning av ritningar över universitetets lokaler

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2003-06-10

Ansvarig organisation

Byggnadsavdelningen

Kategoriserat som

Lokaler, Säkerhet

Dokumenttyp

Riktlinje