• Diarienummer: UFV 2003/2046
  • Beslutsdatum: 2003-10-07
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Upphandling vid Uppsala universitet, Riktlinjer för

Innehåll:

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2003-10-07

Ansvarig organisation

Avdelningen för ekonomi och upphandling

Kategoriserat som

Ekonomi

Dokumenttyp

Riktlinje