• Diarienummer: UFV 2003/2557
  • Beslutsdatum: 2003-12-16
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Policy för anslutning av trådlösa nät (WLAN) till Uppsala universitets datornät och Uppsala universitets datornät för studenter

Innehåll:

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2003-12-16

Ansvarig organisation

IT-avdelningen

Kategoriserat som

IT

Dokumenttyp

Riktlinje