• Diarienummer: UFV2004/1516
  • Beslutsdatum: 2004-04-05
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Kränkning på grund av kön - sexuella trakasserier

Innehåll:

Föreliggande handlingsprogram avser kränkning på grund av kön - sexuella trakasserier. Det vänder sig till alla anställda och studenter vid Uppsala universitet.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2004-04-05

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Lika villkor

Dokumenttyp

Riktlinje