• Diarienummer: UFV 2009/902; UFV 2016/327
  • Beslutsdatum: 2009-12-07
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer avseende studenternas arbetsvillkor vid Uppsala Universitet

Innehåll:

Nuvarande riktlinjer för studenternas arbetsvillkor gäller till och med 2017-06-30.

2017-03-07 har rektor fastställt nya riktlinjerna för studenternas arbetsvillkor som börjar gälla 2017-07-01.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2009-12-07

Ansvarig organisation

AF6

Kategoriserat som

Allmänna studentfrågor, Arbetsmiljö

Dokumenttyp

Riktlinje