• Diarienummer: 2004/1516
  • Beslutsdatum: 2005-04-06
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Plan of Action for the prevention of gender-based violation (sexual harassment)

Innehåll:

This Plan of Action conserns all employees and students at Uppsala University.

See document to the right.

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2005-04-06

Kategoriserat som

Lika villkor

Dokumenttyp

Riktlinje