• Diarienummer: UFV 2005/875
  • Beslutsdatum: 2005-05-25
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Rumsnummer i Uppsala universitets nya katalogdatabas

Innehåll:

I samband med överföringen av gamla katalogens uppgifter till nya katalogdatabasen markeras rumsnummer som dold uppgift.

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2005-05-25

Ansvarig organisation

Byggnadsavdelningen

Kategoriserat som

Lokaler, Säkerhet

Nyckelord

Rumsnummer i katalogdatabas, hotbild

Dokumenttyp

Riktlinje