• Diarienummer: 2005/972
  • Beslutsdatum: 2005-06-28
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Villkor för uthyrning av universitetsaulan fr o m 2006-01-01

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2005-06-28

Ansvarig organisation

Byggnadsavdelningen

Kategoriserat som

Lokaler

Dokumenttyp

Riktlinje