• Diarienummer: 2005/1591
  • Beslutsdatum: 2005-09-27
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Begränsning av rätten till nya examinationstillfällen inom viss kurs på psykoterapiprogrammet

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2005-09-27

Kategoriserat som

Betyg prov praktik

Nyckelord

examination, examinationstillfällen, psykoterapeutprogrammet

Dokumenttyp

Föreskrifter