• Diarienummer: UFV 2005/119
  • Beslutsdatum: 2005-10-11
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Parental Policy, Uppsala University

Innehåll:

This Parental Policy concerns all employees and students at Uppsala University.

See document to the right.

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2005-10-11

Kategoriserat som

Anställningsvillkor, Lika villkor

Nyckelord

Parental policy, Parental leave, Föräldrapolicy

Dokumenttyp

Riktlinje