• Diarienummer: UFV 2005/119
  • Beslutsdatum: 2005-10-11
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Föräldrapolicy, Uppsala universitets

Innehåll:

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2005-10-11

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Anställningsvillkor, Lika villkor

Nyckelord

Föräldrapolicy

Dokumenttyp

Riktlinje