• Diarienummer: UFV 2010/1647
  • Beslutsdatum: 2010-10-12
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Köp, leasing och användning av tjänstebilar vid Uppsala universitet: Riktlinjer för

Innehåll:

Riktlinjerna utgår från förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor samt universitetets regelverk för personalförmåner, dnr UFV 2006/1650. Lagstiftning och regelverk till grund för dessa riktlinjer kan komma att ändras, vilket medför revidering av riktlinjerna.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2010-10-12

Ansvarig organisation

Byggnadsavdelningen

Kontaktperson

Karolina Kjellberg
Karolina.Kjellberg@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Ekonomi

Nyckelord

Miljöbilar, tjänstebilar, inköp, leasing

Dokumenttyp

Riktlinje