• Diarienummer: 2770/98
  • Beslutsdatum: 2006-05-01
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Hantering av allmänna handlingar vid universitetet

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2006-05-01

Ansvarig organisation

Juridiska avdelningen

Kategoriserat som

Arkiv och registratur

Dokumenttyp

Riktlinje