• Diarienummer: UFV 2010/307
  • Beslutsdatum: 2010-03-09
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för kursvärderingar

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2010-03-09

Ansvarig organisation

Avdelningen för kvalitetsutveckling

Kontaktperson

Åsa Kettis Lindblad
Asa.Kettis-Lindblad@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Allmänna studentfrågor, Utbildning på forskarnivå, Kvalitet och pedagogik

Nyckelord

Kursvärderingar, grundutbildning

Dokumenttyp

Riktlinje