• Diarienummer: UFV 2009/1710
  • Beslutsdatum: 2009-11-10
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Bestämmelser för Uppsala universitets pedagogiska priser

Innehåll:

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2009-11-10

Ansvarig organisation

Avdelningen för kvalitetsutveckling

Kontaktperson

Ann-Sofie Henriksson
Ann-Sofie.Henriksson@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Kvalitet och pedagogik

Nyckelord

Pedagoiska priset, pedagogiskt pris, pedagogiska priser, bestämmelser

Dokumenttyp

Riktlinje