• Diarienummer: UFV 2014/72
  • Beslutsdatum: 2014-02-04
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Förlängning av studietid för doktorand med förtroendeuppdrag

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2014-02-04

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Utbildning på forskarnivå

Dokumenttyp

Riktlinje