• Diarienummer: UFV 2007/724
  • Beslutsdatum: 2007-05-08
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Policy för djurförsök

Innehåll:

I den allmänna policyn för djurförsök betonar universitetet värdet av ansvarsfull genomförd och etiskt berättigad forskning på djur. Djurförsök kan användas när andra relevanta metoder inte står till buds för att vinna ny angelägen kunskap i grundvetenskapligt syfte eller med sikte på med omedelbara tillämpningar.

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2007-05-08

Ansvarig organisation

Kansliet för medicin och farmaci

Kategoriserat som

Forskning

Nyckelord

djurförsök, djurexperiment

Dokumenttyp

Riktlinje