• Diarienummer: UFV 2007/804
  • Beslutsdatum: 2007-05-15
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Delegationsordningar

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Centrumbildningar med beskrivning av föreståndaruppdraget och blankett gällande delegation till föreståndare

Innehåll:

BILAGOR

Bilaga 1. Information om centrumbildningar med beskrivning av föreståndaruppdraget. 

Bilaga 2. Lägesrapport som beskriver nuläget i pågående omorganisationsarbete beträffande centrumbildningar.

Formulär för delegationer till föreståndare finns i form av webblanketter, för kontinuerlig användning, på info.uu.se/blanketter.nsf

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2007-05-15

Reviderat

Kompletterat 2010-06-08 med blanketter gällande delegation till föreståndare, UFV 2010/840

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Delegationer

Dokumenttyp

Delegationsordningar