• Diarienummer: UFV 2015/188
  • Beslutsdatum: 2015-04-16
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Innehåll:

Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar) de regler för utbildning som högskolan tillämpar dels i fråga om ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval, dels i fråga om hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas. När det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå avses även regler om hur beslut om behörighet överklagas.

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2015-04-16

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kontaktperson

Karin Apelgren
Karin.Apelgren@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Antagning behörighet urval

Dokumenttyp

Föreskrifter