• Diarienummer: UFV 2005/1000
  • Beslutsdatum: 2011-04-26
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Handläggningsordning för ansökningar från Uppsala universitet till Wallenbergstiftelserna

Innehåll:

Med anledning av en skrivelse den 30 maj 2005 från Wallenbergstiftelserna (UFV 2005/1000) beslutades om införande av en särskild handläggningsordning vid Uppsala universitet. Handläggningsordningen omfattar ansökningar om sådana bidrag som Wallenbergstiftelserna benämner ”anslag”, vilket omfattar både projektanslag och utrustningsanslag. Föreliggande handläggningsordning ersätter tidigare version, daterad 2009-10-27.

Se även webbplats för Wallenbergstiftelserna

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2011-04-26

Ansvarig organisation

Kansliet för teknik och naturvetenskap

Kategoriserat som

Forskning

Dokumenttyp

Riktlinje