• Diarienummer: UFV 2008/159
  • Beslutsdatum: 2008-02-12
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Försäljning av inventarier till anställda och studenter vid Uppsala universitet: Regler

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2008-02-12

Ansvarig organisation

Juridiska avdelningen

Kategoriserat som

Lokaler, Ekonomi

Dokumenttyp

Riktlinje