• Diarienummer: UFV 2008/538
  • Beslutsdatum: 2008-04-08
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Förhandlingsordning vid Uppsala universitet

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2008-04-08

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Delegationer, Rekrytering

Dokumenttyp

Föreskrifter