• Diarienummer: UFV 2007/670
  • Beslutsdatum: 2008-05-06
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Program

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Pedagogiskt program för Uppsala universitet

Innehåll:

Uppsala universitet ska ha en förstklassig utbildning där undervisningen utvecklas i takt med aktuell universitetspedagogisk och ämnesdidaktisk forskning. Det pedagogiska programmet ska vara ett verktyg för detta utvecklingsarbete. Med hjälp av programmet nås samsyn om viktiga principer som sedan konkretiseras lokalt.

Programmet omfattar fyra övergripande mål för det pedagogiska arbetet vilka tillsammans ger innehållsmässiga och strukturella förutsättningar. Målen utgår från den grundläggande uppgiften att ge goda Förutsättningar för studentens lärande. För att detta ska vara möjligt måste lärarna beredas möjlighet till Pedagogisk kompetensutveckling som kan omsättas i kontinuerlig Utveckling av utbildningen. För detta krävs i sin tur att Undervisningsuppgifternas meritvärde höjs.

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2008-05-06

Ansvarig organisation

Avdelningen för kvalitetsutveckling

Kontaktperson

Jöran Rehn
Joran.Rehn@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Kvalitet och pedagogik, Universitetsövergripande mål- och regeldokument

Dokumenttyp

Program