• Diarienummer: UFV 2007/748
  • Beslutsdatum: 2008-07-01
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Intendenturorganisation för Uppsala universitet

Innehåll:

Områdesgränser

Samtliga lokaler med upplåtelseavtal skall senast från 2009-01-01 tillhöra något intendenturområde. Följande intendenturområden skall finnas
1. Biomedicinsk centrum
2. Blåsenhus
3. Engelska parken
4. Gamla torget
5. Lagerträdet
6. Observatoriet
7. Polacksbacken
8. Rådhuset i Gävle
9. Uppsala linneanska trädgårdar.
Byggnadsavdelningen bereder rektors beslut om tillhörighet till intendenturområden för lokaler som tas i bruk efter detta datum.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2008-07-01

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Organisation, Delegationer

Nyckelord

intendentur organisation

Dokumenttyp

Riktlinje