• Diarienummer: UFV 2008/1348
  • Beslutsdatum: 2008-07-04
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Studieavbrott på kurs fr o m ht 2008

Innehåll:

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Universitetsdirektören

Beslutsdatum

2008-07-04

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Antagning behörighet urval

Dokumenttyp

Riktlinje