• Diarienummer: UFV 2013/901
  • Beslutsdatum: 2013-06-25
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för tjänsteresor och möten

Innehåll:

Tjänsteresor och möten ingår som en del i universitetets verksamhet och utgör ett viktigt medel för att inleda och upprätthålla kontakter med omvärlden. Resorna innebär dock årligen resurser i form av tid, pengar samt har en negativ påverkan på miljön.

Riktlinjerna är anpassade till universitetets riktlinjer avseende personsäkerhet och krishantering, arbetsmiljöpolicy samt miljömål och handlingsplan för miljöarbete. Vidare har regelverket anpassats med anledning av samgåendet med Högskolan på Gotland.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2013-06-25

Kontaktperson

Claes Nilsson
Claes.Nilsson@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Anställningsvillkor, Ekonomi

Nyckelord

resor, tjänsteresor, tåg, flyg, hyrbil, privatbil, hotell, resebyrå

Dokumenttyp

Riktlinje