• Diarienummer: UFV 2008/2341
  • Beslutsdatum: 2009-01-13
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Särskilda behörighetsvillkor för tillträde till utbildningsprogram som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare fr o m ht 2010 - komplettering 2

Innehåll:

Rektor har genom bifogade beslut fastställt särskilda behörighetsvillkor i form av s k områdesbehörigheter för angivna utbildningar fr o m ht 2010.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2009-01-13

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Antagning behörighet urval

Dokumenttyp

Föreskrifter