• Diarienummer: UFV 2009/28
  • Beslutsdatum: 2009-01-20
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Uppdragsverksamhet vid Uppsala universitet - allmänna bestämmelser och avtalsmall

Innehåll:

Rektor har fastställt allmänna bestämmelser och en avtalssmall för uppdragsverksamhet vid Uppsala universitet.

Avtalet undertecknas av prefekten. Avtal till ett värde överstigande 100 000 kronor ska även godkännas av juridiska avdelningen och universitetsdirektören. Mer information om detta finns på juridiska avdelningens hemsida.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2009-01-20

Ansvarig organisation

Juridiska avdelningen

Kategoriserat som

Forskning, Ekonomi

Dokumenttyp

Riktlinje