• Diarienummer: UFV 2009/71
  • Beslutsdatum: 2009-01-27
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Läsår och terminer vid Uppsala universitet fr o m läsåret 2009/2010

Innehåll:

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2009-01-27

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Allmänna studentfrågor

Dokumenttyp

Riktlinje