• Diarienummer: UFV 2008/2341
  • Beslutsdatum: 2009-02-24
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Särskilda behörighetsvillkor för tillträde till utbildningsprogram som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare fr o m ht 2010 - komplettering (ändring)

Innehåll:

Rektor har beslutat ändra sitt tidigare beslut i ärendet 2008-09-02 (UFV 2008/325).

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2009-02-24

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Antagning behörighet urval

Dokumenttyp

Föreskrifter