• Diarienummer: UFV 2009/445
  • Beslutsdatum: 2009-03-31
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Kodade salskrivningar, Införande vid Uppsala universitet

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2009-03-31

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Allmänna studentfrågor, Betyg prov praktik

Dokumenttyp

Riktlinje