• Diarienummer: UFV 2011/331
  • Beslutsdatum: 2011-03-08
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Särskilda behörighetsvillkor för tillträde till utbildningsprogram som leder till förskollärarexamen, grundlärarexamen och ämneslärarexamen fr o m ht 2011

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2011-03-08

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Antagning behörighet urval

Dokumenttyp

Föreskrifter