• Diarienummer: UFV 2009/1993
  • Beslutsdatum: 2010-12-21
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Guidelines for Third-cycle Education at Uppsala University

Innehåll:

The Vice Chancellor of Uppsala University has established the following guidelines for third-cycle (research-level) education.


These guidelines are based on chapters 5, 6, 7, and 12 in the Higher Education Ordinance (1993:100), the Ordinance (1995:938) on Study Grants, and Admissions Regulations and Rules regarding Grading in Third-cycle Education at Uppsala University, UFV 2010/472.


The guidelines delineate further conditions that apply in planning and implementing third-cycle education at Uppsala University.
 

See document to the right.

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2010-12-21

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kontaktperson

Margaretha Andersson
Margaretha.Andersson@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Utbildning på forskarnivå

Dokumenttyp

Riktlinje