Mål och regler

Välkommen till nya mål och regler

Nytt i mål och regler:

  • Ny webbplats med ny sökfunktion.
  • Styrdokument beslutade av områdes- och fakultetsnämnder samt avdelningschefer läggs nu också in i mål och regler. Arbetet beräknas vara slutfört senast mars 2018.
  • Universitetsdirektörens beslut om strukturen.